Bảng giá dịch vụ

 

GIÁ VÉ TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG:

* GIÁ VÉ CỔNG:

          - Ngày thường:

               + Trẻ em dưới 1,0m được miễn phí vé cổng

                   + Trẻ em từ 1,0m đến 1,3m: 20.000đ/Vé

                   + Người lớn từ 1,3m trở lên: 30.000đ/Vé

          - Ngày Lễ - Tết:

     + Trẻ em dưới 1,0m được miễn phí vé cổng

                   + Trẻ em từ 1,0m đến 1,3m: 30.000đ/Vé

                   + Người lớn từ 1,3m trở lên: 40.000đ/Vé

* GIÁ VÉ CÁC TRÒ CHƠI:

          - Hồ Bơi: 20.000đ/ Vé

          - Xe điện đụng: 20.000đ/Vé

          - Xe đua mini F1: 20.000đ/Vé

          - Ngựa kéo quân: 15.000đ/Vé

          - Bạch tuộc nhào lộn: 15.000đ/Vé

          - Bóng Sam ba – Tháp lái: 15.000đ/Vé

          - Câu cá: 10.000đ/Vé

          - Vương quốc  banh: 20.000đ/ Vé

          - Bắn Cung: 20.000đ/ Vé

         - Thuyền đụng: 20.000đ/ Vé

          - Đạp Thiên nga trên hồ: 30.000đ/Vé

          - Cano du lịch trên hồ Long Ẩn: 100.000đ/vé (04 người/ chuyến)

          - Cano du lịch trên hồ Long Ẩn – Long Vân: 150.000đ/vé (04 người/ chuyến)

          - Cano du lịch trên hồ Long Ẩn: 150.000đ/vé (08 người/ chuyến)

          - Cano du lịch trên hồ Long Ẩn – Long Vân: 250.000đ/vé (08 người/ chuyến)

 

Đọc thêm
  • {{r.title}}
Bình luận