Lịch sử hình thành và phát triển

       Trớc năm 1975, Trung tâm VHDL Bửu Long là một vùng núi đá hoang sơ và còn trong  tình trạng khai thác đá do các dân cư địa phương. Nhận thức được giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên này rất phù hợp cho việc phát triển du lịch, từ đó Tỉnh Đồng Nai xác định quy hoạch và có quyết định hình thành Khu du lịch Bửu Long.

* Những văn bản có liên quan đến việc hình thành:

       - Quyết định số 627/QĐ-UBT ngày 19/9/1980 của UBND Tỉnh Đồng Nai v/v quy hoạch vùng núi đá Bửu Long thuộc 2 Xã Tân Thành – Bửu Long với diện tích 84ha.

       - Quyết định số 531/QĐ-UBTP Biên Hòa ngày 09/05/1990 thành lập KDL Bửu Long.

       - Quyết định số 483/QĐ-UBTP ngày 27/7/1987 của UBND TP.Biên Hòa v/v bảo vệ KDL theo quy  hoạch

       - Quyết định số 208/VH-QĐ ngày 13/3/1990 của Bộ Văn Hóa công nhận Khu danh thắng Bửu Long- TP.Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai là khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

       - Quyết định số 666/UBT ký ngày 24/04/1993 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai v/v giao 83,67ha đất để quy hoạch xây dựng KDL Bửu Long theo luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt.

       Sau những năm tháng hoạt động, Du lịch Bửu Long đã tổ chức kinh doanh một số dịch vụ: ăn uống, nghỉ ngơi, cho thuê lều bạt, thiên nga, thuyền…nhằm phục vụ du khách đến tham quan, vui chơi trên bộ, trên hồ và đi chùa lễ phật. Qua những năm tháng hình thành và phát triển khu du lịch Bửu Long đã trải qua nhiều đơn vị quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng.

 

Đọc thêm
  • {{r.title}}
Bình luận